MENU
Aula_close Layer 1
Risingskolens logo

Håndtering af fravær

 

Fraværspolitik på Risingskolen

Kontaktlæreren følger op på, om der er noget, der undrer hver måned, når de indberetter fravær.

 

Det er bekymrende, når en elev har

11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår

10% samlet fraværstilfælde det seneste skoleår

4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned

10% ulovligt fravær den seneste måned

 

På Risingskolen har vi fokus på elever, hvis de har

3 eller flere fraværstilfælde den seneste måned

5 dage eller 25% samlet fravær den seneste måned

At der er et fraværsmønster i dage, fag eller lign.

 

Procedure

 

  1. Forebyggende Indsats

 

Drøft situationen med ledelsen

Kontaktlæreren kontakter hjemmet hvis et af ovenstående kriterier er tilstede, for at være undersøgende på grunden til fraværet. Skolen tager kontakt til hjemmet og giver udtryk for værdien, af at hvert elevens tilstedeværelse i skolen betyder noget

  1. Fokuseret indsats

 

Hvis ikke der ses en forbedring af fraværet i løbet af 1-2 måneder indkalder klasseteamet til et møde, hvor teamet, forældre og elev deltager. Eleven deltager i mødet, så elev/forældrene/personalets perspektiv på fraværet kan blive belyst. Her drøftes grunden til fraværet og der laves en aftale om dagligt fremmøde fremover.

Der orienteres om, at hvis ikke der sker en ændring bliver vi nødt til at lave en underretning.

Ledelsen holdes orienteret om problematikken.

 

 

  1. Indgribende indsats

 

Hvis fraværet fortsætter yderlig 1 måned indkaldes forældre og elev til et møde med relevante eksterne samarbejdspartnere. Dette kan f.eks. være familie behandler, UUO-vejleder, psykolog, sagsbehandler, sundhedsplejerske.

Der udarbejdes en underretning inden mødet og denne gennemgås på mødet.

Ledelsen og inklusionsvejleder deltager på mødet efter behov.

 

 

 

Se Odense Kommune, herunder Borger.dk:

https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Folkeskolen-privatskoler-efterskoler/Fravaer-fra-skolen