MENU
Aula_close Layer 1
Risingskolens logo

Værdier

Kræs for kerneopgaven

Skolens kerneopgave:

"Eleverne skal opleve en personlig optimisme og udvikle sig i fællesskaber"

På Risingskolen værdsætter vi diversitet blandt elever og medarbejdere.

Diversitet er en ressource og et potentiale, som er medvirkende til at skabe styrkede fællesskaber.

Trivsel på Risingskolen tager sit udgangspunkt i vores kerneopgave, og hverdagen på skolen skal bære præg af denne.

Risingskolen rummer alle børn i forskellige stadier.

Kerneværdier:

Skolens værdigrundlag som tager sit udgangspunkt i skolens vartegn:

Klods Hans

  • Glæde (har sit udspring i samvær med gode kammerater og oplevelse af, at opgaverne klares).
  • Nysgerrighed (bevares, når børnene møder passende udfordringer).
  • Tryghed (skabes ved relationer til såvel andre børn som voksne samt gode fysiske rammer).
  • Kreativitet (blomstrer, hvor glæde, udfordringer og tryghed findes).
  • Ansvarlighed (læres i samvær med ansvarlige voksne, der stiller passende krav inden for trygge rammer).